Rekvizitai

GEZE Lietuva

GEZE Scandinavia Aktiebolag filialas Lietuvoje
Mallslingan 10, Box 7060
SE-187 11 Täby
Sweden (Švedija)

TEL. +37 063 993 313
E. paštas lithuania@geze.com
Svetainė www.geze.lt

PVM kodas LT100012920616
Įm. kodas 305835295

Vykdantysis direktorius Morten Nielsen

Teisinė informacija

Atsakomybė

Pažeidus įsipareigojimus, pagal teisės aktų nuostatas GEZE prisiima visą atsakomybę už kompensavimą, jei tai įvyko dėl tyčinio arba aplaidaus GEZE elgesio. Jei GEZE priskiriamas įsipareigojimo laužymas įvyko dėl paprasto neatsargumo ir kaltės, dėl kurios buvo pažeista esminė sutartinė prievolė, atsakomybė už kompensaciją apsiriboja numatoma žala, kuri paprastai atsiranda panašiais atvejais. Esminėms sutartinėms prievolėms priskiriami atitinkami pagrindiniai sutartiniai įsipareigojimai, taip pat kiti sutartiniai (antriniai) įsipareigojimai, kurie pareigos pažeidimo atveju gali kelti pavojų sutarties tikslui pasiekti. Bet kokia tolesnė atsakomybė atmetama. Nepaisant to, pagal atsakomybės už produktą įstatymo nuostatas, visa GEZE atsakomybė lieka nepakitusi. Atsakomybė dėl pavojų, sukeltą gyvybei, kūnui ir sveikatai taip pat lieka nepakitusi. Be to, GEZE prisiėmus garantijas arba esant tyčinei apgaulei, lieka galioti visa GEZE atsakomybė.

Negalime garantuoti, kad mūsų GEZE svetainėje pateikta informacija yra teisinga, išsami ar atnaujinta. Naudojant šią informaciją ir duomenis atsakomybė tenka tik mūsų klientams ir vartotojams. Mes neprisiimame atsakomybės už žalą, padarytą mūsų klientams ir vartotojams dėl šios informacijos ir duomenų naudojimo.

Papildomos pastabos

GEZE yra teisiškai saugomas prekės ženklas, todėl negalima jo keisti ar pašalinti.
Negalima keisti atsisiuntimų dizaino ir turinio.

Naudojant bet kokius vaizdus / nuotraukas turi būti nurodomą į: ©GEZE GmbH.

GEZE logotipas gali būti rodomas tik laikantis CI rekomendacijų.

Duomenų apsauga

Visą informaciją apie jūsų asmens duomenų apsaugą GEZE rasite čia

Sužinokite daugiau apie duomenų apsaugą GEZE

GEZE GmbH

Valdymas

Andrea-Alexandra Alber
Marc Philipp Alber
Sandra Daniela Alber
Tomislav Jagar

Stebėtojų tarybos pirmininkas

Thomas Keller

Registruota Štutgarto apylinkės teisme, HRB 250329
PVM kodas DE 184430446

Pagrindinė buveinė, administravimo, konsultacijų ir technologijų centras

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg
Vokietija

Telefonas: +49-7152-2030
Faksas +49-7152-2033-10

E. paštas info.de@geze.com
Svetainė www.geze.com